ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

donderdag, 04 oktober 2012 17:50 De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

De kerken in onze kerkdorpen.

In September heeft u uw mening kunnen geven op de site van Burgers van Venray over de kerken in de kerkdorpen.
De stelling was : Onze kerkdorpen zijn straks geen Kerkdorpen meer.
De bedoeling was met deze prikkelende stelling uw mening te peilen over het feit dat in de toekomst er misschien kerkgebouwen buiten gebruik zouden worden gesteld.
Als het dan zover zou komen, wat zou dan het hergebruik van die kerk kunnen zijn.
En als er geen hergebruik mogelijk is, moet dat gebouw dan worden gesloopt ?
De stuurgroep van deze onafhankelijke site heeft met het poneren van deze stelling ook willen bereiken dat juist de inwoners van de kerkdorpen zouden reageren, temeer omdat deze stelling met hun kerkdorp te maken heeft.
Helaas is het aantal reacties beperkt gebleven. Blijkbaar leeft dit scenario van de toekomst (nog) niet bij iedereen.
De meningen van degenen die wél op de stelling reageerden, waren gelijkelijk verdeeld Het aantal uitgebrachte stemmen “eens “(51 %) of “oneens” (49 %) geeft aan dat de meningen echt verdeeld zijn.
Miranda schrijft : 
De aanwezigheid van een kerk maakte het vroeger een kerkdorp. Nu is het vooral de gemeenschap en het verenigingsleven. Zorgelijk is wel de verloedering van de kerkdorpen. Eigen jeugd kan er vaak niet meer blijven door de woningsituatie in zo'n dorp. Venray is ze volgens mij liever kwijt dan rijk. We worden gewoon een woonwijk.
Wim beschrijft de leefbaarheid in een kerkdorp :
Dorpen zijn nooit geheel zelfvoorzienend geweest. Men was voor niet alledaagse zaken aangewezen op de centrum plaats. Dat is zo en dat zal zo blijven. Men zal altijd een bepaalde 'kern' behouden, maar dat is dan niet meer een kerk en het gebouw. De achterliggende discussie gaat in deze stelling vooral over de leefbaarheid van onze kerkdorpen. Ik ben van mening dat leefbaarheid niets met gebouwen en/of voorzieningen te maken heeft. Het gaat hierbij vooral over mensen en of die mensen elkaar blijven uitnodigen en opzoeken om in gezamenlijkheid activiteiten te ondernemen. Dat bepaalt volgens mij of een dorp een kerkdorp of een Kerkdorp is.
Peter Teeuwen bekijkt het vanuit een historisch perspectief :
In sommige kerkdorpen is de kerk al lang niet meer het hart van het dorp. Ik vind dat de naam kerkdorp wel moet blijven vanuit historisch oogpunt. Als de kerk van Rome het gebouw niet meer kan onderhouden en er geen alternatieve bestemming gevonden kan worden is het aan de mensen in het dorp wat zij er mee willen doen. Hun voorvaderen hebben de kerk ooit gebouwd en gefinancierd. Als zij deze "last" niet willen of kunnen opbrengen, zal het gebouw verkommeren en tot ruïne worden. Maar zolang er mensen wonen is er hoop en zal het een kerkdorp blijven!!
 

REACTIES

Van oudsher bestaan de kerkdorpen in de omgeving van de gemeente Venray. In vroegere tijden was de aanwezigheid van een kerkgebouw in elk dorp vanzelfsprekend en vormde de centrale plek waaromheen dat dorp zich uitbreidde. De kerk had een centrale plaats in de gemeenschap van waaruit de locale pastoor, soms zelfs met kapelaans, de religieuze......

Lees verder