ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het winkelend publiek mag haar mening geven.

donderdag, 06 september 2012 17:50 Het winkelend publiek mag haar mening geven.

Leegstand van winkels boeit het winkelend publiek niet.

In September kon men bij “burgers van Venray” reageren op de stelling dat de leegstand van winkels in het centrum om echte creativiteit vraagt.
Uit de reacties blijkt dat 75 % het hiermee eens is. Er wordt een veelvoud aan suggesties gedaan. De meest voorkomende reacties zijn :
Meer variatie in het winkelaanbod.
Teveel van hetzelfde, bv. kledingzaken (31) en opticiëns (7).
Betaald parkeren opheffen of een liberaler parkeerbeleid.
Fietsverbod ongedaan maken.
Huurprijs financieel aantrekkelijker maken voor kleine en startende ondernemers.

In de hierna volgende reactie van Hannah worden vrijwel al deze suggesties beschreven.
Zowel van gemeente als van ondernemers weinig creativiteit te vinden met deze vraag. Verlaag de huur van de winkelruimte. Geen parkeergeld meer; mensen gaan naar andere steden om inkopen te doen vanwege het parkeer- en fiets-beleid. Ondernemers en de gemeente lopen veel inkomsten mis. Het straatbeeld is stoep straat stoep. Geef vooral de oudere mensen de ruimte om te fietsen, desnoods tot twee uur en wandelaars op de stoepen. Behoefte aan kleine exclusieve winkeltjes, goede stoffen, kralen en knopen, wolwinkel, kunstverkoop, uitgebreide kousenwinkel, hoeden, naaikledingwinkel, etc. Gemeente en ondernemers, het is niet en-en maar of-of. In Enschede zijn de straten weer teruggekeerd naar wel mogen fietsen of met de fiets aan de hand in de drukke straten en voor de winkels weer de fiets mogen neerzetten. Venray is een prachtig dorp maar zeker niet de beste binnenstad, mooi en perfect om te zien, maar let wel "volmaaktheid stoot af”.

Het merendeel van de reacties heeft echter nauwelijks betrekking op suggesties om de leegstand op te heffen. Men noemt parkeerproblematiek, fietsverbod, als de oorzaak voor de huidige leegstand. Behoudens enkele suggesties om de etalage van de leegstaande winkels tijdelijk te gebruiken voor het onder de aandacht brengen van goede doelen of kunst, heeft het winkelend publiek blijkbaar geen boodschap aan de leegstand van winkels. Meer variatie in het winkelaanbod wordt overigens wel over de hele linie gewenst.
 

REACTIES

Het zal de bezoeker van deze website niet zijn ontgaan dat er een aantal winkels in het centrum van Venray leeg staan.

De oorzaak daarvan is niet eenduidig vast te stellen.
Het kan liggen aan het feit dat men vanwege de economische crisis “de handen op de knip” houdt. Ook (startende) ondernemers kunnen opzien tegen een te......

Lees verder