ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Betaald parkeren in het centrum van Venray

donderdag, 05 april 2012 18:00 Betaald parkeren in het centrum van Venray

Het betaald parkeren in Venray stuit op weerstand.

 

Tijdens de maand april hebben de burgers van Venray kunnen reageren op de stelling : “betaald parkeren levert Venray niets op”.

Meer dan 70 % van degenen die hun mening gaven, was het daarmee eens.

 

Omdat blijkbaar volgens informatie vanuit de gemeente de opbrengst van het betaald parkeren vrijwel gelijk is aan de kosten ervan, levert het inderdaad niets op.

Wat het wél oplevert, is dat de gemotoriseerde bezoeker aan het centrum vrijwel steeds de mogelijkheid heeft zijn of haar auto te kunnen parkeren. Weliswaar tegen betaling, maar dat vinden sommigen nog beter dan geen plaats kunnen vinden.

Uit een groot aantal reacties blijkt overigens ook dat men een voorkeur heeft om te gaan winkelen in omliggende gemeentes, waar men wel gratis kan parkeren.

Een iets grotere afstand met de auto neemt men dan voor lief. Ook de belemmering om rustig te kunnen shoppen als de parkeermeter voor een bepaalde tijd is ingesteld, wordt door sommigen als een probleem ervaren.

Een aantal personen pleit voor het invoeren van een blauwe parkeerzone, waar men bv. maximaal een of anderhalf uur zonder kosten kan parkeren.

 

Een bijkomend probleem ontstaat als er in de toekomst minder gebruik wordt gemaakt van het betaald parkeren.  Daarvan blijkt volgens informatie van de gemeente immers nu al structureel sprake te zijn. Dat levert voor niemand wat op: niet voor de gemeente maar ook niet voor de middenstand.  Een tariefsverhoging ter compensatie van minder parkeerinkomsten werkt dan alleen nog maar averechts.

Samenvattend kan men zich op grond van de reacties op de website afvragen of het betaald parkeren de gemeente Venray wel iets zou moeten opleveren. Het zou de gemeente - en dus haar inwoners - wat waard moeten zijn om bezoekers aan het centrum blijvend gastvrij te ontvangen in onze beste binnenstad van Nederland.

 

 

REACTIES

Al vanaf 1992 moet er betaald worden om in het centrum van Venray de auto te mogen parkeren. De aanleiding voor het betalen voor een parkeerplaats in het centrum is tweeledig. Diegenen die in het centrum woonachtig zijn en de winkeliers met hun medewerkers willen hun auto dichtbij dat centrum kunnen parkeren. Om de bezoekers aan het centrum voldoende......

Lees verder