ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Heeft u wel eens in de avond of nacht een taxi nodig gehad?

donderdag, 01 maart 2012 16:50 Heeft u wel eens in de avond of nacht een taxi nodig gehad?

Wel eens ’s nachts een taxi nodig gehad ?

 

Het rijden van illegale taxi’s komt in de late avond en  ’s nachts voor, omdat het moeilijk blijkt om een legale taxi naar Venray te laten komen.

Ook als overdag, ’s avonds of ’s nachts iemand in Venray een taxi nodig heeft, levert dat soms problemen op. In Venray zelf zijn er immers geen taxibedrijven meer, zodat taxi’s van buiten Venray moeten komen om personen te vervoeren. Om die reden kan het soms lang duren vooraleer er een taxi komt, als er al een taxi bereid is om voor een korte rit naar Venray te komen. Het zou een goede zaak zijn als er een alternatief kan worden aangeboden.

Hierbij kan worden gedacht aan bv. z.z.p.-ers , die bereid zijn met name ’s avonds en ’s nachts te rijden naar de huisartsenpost of het ziekenhuis in Venlo. Ook cafébezoekers zouden daarvan gebruik moeten kunnen maken, al is het alleen maar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om niet als illegale snorder te worden bestraft, zou er een taxivervoer moeten worden aangeboden waarbij de betrouwbaarheid en de veiligheid voor de klant is gewaarborgd.

Burgers van Venray wilde weten of zoiets in Venray van de grond kan komen en hoe u dacht over de stelling : “ betrouwbare illegale taxi’s moeten worden gedoogd” .

Vanzelfsprekend weten we dat “betrouwbaar en illegaal “ met elkaar in tegenspraak zijn, maar we wilden juist die prikkelende stelling aan de Venraynaren voorleggen om uw mening te ontlokken. Die meningen lopen nogal uiteen.

De reacties van de burgers die in de afgelopen maand op de site zijn geplaatst, geven een verdeelde meningsvorming te zien.  Opvallend is dat 37 % van de stemmers het eens is met de stelling en dus een niet reguliere taxi best wil gedogen. Van de 63 % van de personen die het oneens zijn met de stelling, vindt het merendeel dat er toch behoefte bestaat aan nachtelijk taxivervoer. Dat vervoer zou op een of andere manier in Venray moeten worden opgezet om in de behoefte te voorzien. Er heeft zich zelfs een persoon aangediend die hiertoe het initiatief wil nemen. Hieruit blijkt dat er Venraynaren  zijn die plaatselijke problematiek aanvoelen en zich daadwerkelijk willen inzetten  om die problemen handen en voeten te geven en te zoeken naar een oplossing.

De onafhankelijke stuurgroep Burgers van Venray ervaart dit als een positieve ontwikkeling van de door haar opgezette pollingsite.

 

REACTIES

Onlangs is door de politie in Venray opgetreden tegen het rijden van illegale taxi’s.

Niet alleen in Peel en Maas is daarvan melding gemaakt, maar dat optreden van de politie haalde ook de media buiten Venray.
Het rijden van illegale taxi’s - ook wel snorders genoemd - blijkt vooral in de late avond en ’s nachts voor......

Lees verder