ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Gaat Venray bloeien of bloeden?

donderdag, 01 december 2011 17:00 Gaat Venray bloeien of bloeden?

Over de Floriade blijken de meningen verdeeld.

 

In December werd uw mening gevraagd over de stelling op de pollingsite Burgers van Venray  : van de Floriade kan Venray veel verwachten.

Het resultaat van de meningen als reactie op deze stelling geeft aan dat men nogal uiteenlopend denkt over het voordeel van de Floriade voor Venray.

55 % vindt dat er voordelen voor Venray te behalen zijn , terwijl 45 %  denkt dat er niets voor Venray te verwachten valt en het de gemeente alleen maar geld kost.

Van deze laatste groep wordt  veel verwezen naar eerdere Floriades. Die zijn financiëel steevast onder de streep negatief beëindigd. Ook wordt in twijfel getrokken of de gemeente ervan profiteert. De meesten zijn van mening dat alleen de horeca, hotelovernachtingen en ondernemend Venray op beperkte schaal extra omzet kunnen behalen.

Bij diegenen die het eens zijn met de stelling is desondanks in hun motivatie toch soms enige terughoudendheid te lezen.

Enkele reacties die we u niet willen onthouden zijn :

Wiel : het zal moeilijk worden een graantje mee te pikken.

Peter : als we knoajend langs de zijlijn opmerkingen blijven maken, zal er in Venray weinig te verwachten zijn.

Willem : inzet van alles en iedereen om eruit te halen wat mogelijk is.

Antoine : het zal afhankelijk zijn van de creativiteit en ruimte die vrijwilligers krijgen.

 

Samenvattend kan worden gesteld dat lang niet iedereen ervan overtuigd is dat de Floriade voor de gemeente Venray en doorslaand succes zal gaan worden.

Echter, zoals een reactie treffend aangeeft : niets doen is nu geen optie meer.

Het plan van aanpak zoals dat door de gemeente in een dik rapport is opgesteld , maakt melding van een stuurgroep, een projectgroep en een groot aantal werkgroepen uit verschillende  disciplines.  Binnen deze uitbundig grote groep personen zal hopelijk voldoende creativiteit aanwezig zijn om tijdens de Floriade Venray te laten bloeien als nooit tevoren !

 

 

 

REACTIES

In april opent de Floriade in Venlo haar poorten.
Venray heeft zich, samen met een aantal gemeentes in de regio, financiëel garant gesteld voor het welslagen van deze Floriade.
De organisatie rekent op minstens twee miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland om daarmee kostendekkend te zijn.
De gemeente Venray wil als risicodragende......

Lees verder