ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Weet u waar het Gouden Leeuwplein ligt?

donderdag, 03 november 2011 17:00 Weet u waar het Gouden Leeuwplein ligt?

Plein of geen plein, dat was de vraag !

In November hebben een aantal Venrayse burgers hun mening gegeven over de stelling : Het Gouden Leeuwplein is geen echt plein.

Meer dan 70 % van de personen die hun  mening gaven vindt dat het nog geen echt plein is het ook nooit zal worden als er niets mee gaat gebeuren.

Zelfs de burgers die van mening zijn dat het wél een echt plein is, geven aan dat er nog van alles aan ontbreekt.

Sommige reacties geven klip en klaar aan waar de schoen wringt.

Marian vindt het de mooiste en duurste oversteekplaats van Venray, waar je ’s avonds met bevend hart naar de ingang van de parkeergarage moet lopen.

Niels geeft aan  dat er helemaal niets is te beleven op het plein wat bezoekers aantrekt.

Sjef vindt het een raadsel waarom er niet gefietst mag worden.

De meest voorkomende kwalificaties zijn : saai, sfeerloos, koud, ongezellig tochtgat, loze ruimte, ontbreekt aan activiteit, toegang door de Gouden Leeuwpoort is niet uitnodigend, enz.

Frank vat het samen met : het plein heeft de uitstraling van een betonnen stoeptegel.

Er worden door voor- en tegenstemmers wel een aantal suggesties gedaan over hoe het allemaal verbeterd kan worden. Op de website : burgersvanvenray  kan men al die voorstellen nalezen onder de groep “vorige stellingen”.

Het is misschien raadzaam dat beleidsmakers op het gemeentehuis, samen met ondernemersvereniging Venray Centraal die suggesties op haalbaarheid gaan toetsen.

Wellicht dat in de toekomst het centrum van Venray dan nog fraaier wordt.

De burgers van Venray wachten met belangstelling op die ontwikkelingen.

 

REACTIES