ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het St. Annaterrein verpaupert zienderogen

donderdag, 06 oktober 2011 18:00 Het St. Annaterrein verpaupert zienderogen

Het St. Annaterrein zal ons wat waard moeten zijn.

 

Gedurende de maand Oktober kon iedereen reageren op de stelling : Door een gebrek aan besluitvorming verpaupert het St. Annaterrein.

Meer dan 150 personen hebben hierop aangegeven of ze het daarmee eens, dan wel oneens waren.  Van deze reacties was maar liefst 88 % van mening dat er blijkbaar een gebrek aan besluitvorming is m.b.t. dit werkelijke unieke park in Venray.

Uit die reacties blijkt steevast dat men een duidelijke wens heeft om dit St. Annaterrein een voor de Venrayse bevolking bruikbare bestemming te geven.  Het grote probleem is echter dat vrijwel iedereen van de betrokkenen op elkaar lijkt te wachten en er dus intussen helemaal niets gebeurt. Als gevolg daarvan is de verloedering van gebouwen en het park helaas nu al duidelijk zichtbaar.

Er zijn een aantal partijen betrokken bij de toekomstige invulling van dit terrein.

Vincent van Gogh stelt zich - als eigenaar -  op het standpunt dat men zijn geld alleen aan de zorgverlening moet besteden waardoor dus geen of nauwelijks geld aan het onderhoud van de gebouwen kan worden uitgegeven.

De gemeenteraad heeft een Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) vastgesteld, waarin de toekomstige bestemming inclusief  de te handhaven bebouwing is beschreven.

Potentiële kopers die zich bij Vincent van Gogh hebben gemeld om dit park te ontwikkelen, blijken keer op keer te hebben afgehaakt vanwege het in hun ogen te strakke, niet rendabel te maken, keurslijf van dit GSP waaraan ze zouden moeten voldoen.

Lokale organisaties, zoals de Stichting Stadspark Venray en de Commissie Ouderenhuisvesting  van de Centrale van Ouderenverenigingen hebben ook hun wensen en adviezen met betrekking tot de toekomstige invulling van dit terrein kenbaar gemaakt aan B & W en aan Vincent van Gogh.

 

Uit de veelheid van mogelijke suggesties die de Burgers van Venray op deze website hebben vermeld, kan worden geconcludeerd dat aan B & W of de lokale politiek  gevraagd wordt om het voortouw te nemen om uit deze impasse te komen.

Burgers van Venray wacht met belangstelling op daadwerkelijke actie vanuit die hoek.

REACTIES