ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wie zorgt er straks voor mij?

woensdag, 01 juni 2011 18:00 Wie zorgt er straks voor mij?

Venray ging blijkbaar zorgeloos op vakantie.

 

Gedurende de maanden juni, juli en augustus heeft op de website van Burgers van Venray een stelling over de zorg gestaan.

Men kon zich daarop uitspreken of men het eens of oneens was met de stelling :

de toekomstige zorgverlening in Venray ziet er zorgwekkend uit.

Of het nu gelegen heeft aan de vakantieperiode, of aan het feit dat men zich (nog) niet druk maakt over de mogelijke behoefte aan zorg in de toekomst, de respons op deze stelling  viel enigszins tegen. Aan de informatie die zorgverlenende organisaties zoals Proteion, De Zorggroep en  Zorgresidentie Smakt op de website hebben vermeld kan het niet gelegen hebben. Zij allen zien in de toekomst problemen ontstaan vanwege een toenemende vergrijzing, zowel in aantal personen als in het bereiken van een hogere leeftijd. Ook het aantal medewerkers in de zorgverlening zal in de toekomst onvoldoende zijn om aan de toenemende vraag te voldoen.

De reacties van de Venraynaren lopen echter nogal uiteen. De  meest voorkomende mening is dat men vindt dat we straks zelf de zorg zullen moeten organiseren. Een groot aantal personen vindt dat de verzorgingstehuizen niet meer aan de huidige eisen voldoen. Sommigen vinden dat er in het management moet worden gesneden, terwijl anderen vinden dat met het zogenoemde persoonsgebonden budget (pgb) in de toekomst de noodzakelijke zorgverlening beter door de zorgbehoevende zelf kan worden georganiseerd.

Hoe dan ook,  het blijkt dat  bijna 80 % van het aantal stemmers vindt dat hun toekomstige verzorging  zorgwekkend is. Hoewel dit hoge percentage, vanwege de lage deelname aan de enquete, zeker niet representatief is voor de gehele Venrayse bevolking, geeft het wel een indicatie over de bezorgdheid over dit onderwerp.

Overigens kan de toekomstige zorgverlening ook op een andere manier worden verbeterd.

Nieuwe technologische ontwikkelingen om langer zelfstandig in eigen huis te kunnen blijven wonen zijn binnenkort al inzetbaar. Met telezorg kan de zorgverlener, maar ook de mantelzorger of familie, op afstand visueel contact hebben met de zorgvrager en snel actie ondernemen. Echt zorgwekkend hoeft het er dus in de toekomst niet uit te zien.

Op deze website kunt u alle reacties op deze en eerdere stellingen nog eens nalezen.

 

 

REACTIES

Deze vraag is voor de meeste mensen pas aan de orde als men – om welke reden dan ook – hulpbehoevend wordt. Zolang men niets mankeert kan vrijwel iedereen goed voor zichzelf zorgen.  Als er echter verzorging noodzakelijk ......

Lees verder