ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een nieuw Venrays museum

maandag, 11 januari 2016 07:00 Een nieuw Venrays museum

  Het museum in Venray mag ons best wat kosten !

 

Gedurende de maand maart hebben  inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven over het Venrays museum.

De vraagstelling op de website BurgersvanVenray had als titel : Het Venrays museum mag ons best wat kosten.  Van de ca. 150 uitgebrachte stemmen, is een overgrote meerderheid  (87 %)  het met die stelling eens.  Dit betekent dat die personen van mening zijn dat de gemeente Venray gemeenschapsgeld ter beschikking moet stellen om een volwaardig Venrays museum te realiseren.  Hoewel 13 % van de uitgebrachte stemmen van mening is dat gemeenschapsgeld beter aan andere zaken besteed kan worden, kan toch worden geconcludeerd dat men vindt dat een nieuw museum in Venray best mag wat kosten.

In de motivaties die door een aantal personen op de website geplaatst zijn wordt veelal gesteld dat  Venray zijn verleden moet kunnen tentoonstellen. Er is immers een grote schat aan cultureel erfgoed.  

Bovendien konden degenen die  het eens waren met de stelling, ook hun mening geven over de beste locatie voor dat museum.

Men kon daarbij kiezen uit het Odapark, het voormalige Fortis bankgebouw, het Mgr. Gouamansplein en de kapel bij Servatius.

Naast de indertijd door het college van B & W voorgestelde locaties werd ook het vroegere postkantoor, de voormalige  brouwerij, de Hoender en het St. Annaterrein genoemd.  Bij verreweg het merendeel van de reacties werd de voorkeur uitgesproken voor het Mgr. Goumansplein.

De geplande herinrichting van dat plein  in het historisch centrum van Venray, vlakbij de Grote Kerk met voldoende parkeergelegenheid , wordt genoemd als een ideale gelegenheid  om daar gelijktijdig het museum te bouwen.  Misschien kan dan de naam van het plein worden gewijzigd in Museumplein.

Het is nu aan de plaatselijke politiek om een duidelijke keuze te maken.  Om die reden adviseert Burgers van Venray de politici en overige belangstellenden op deze website alle reacties eens na te lezen. Als op  “archief” wordt aangeklikt, worden alle motivaties van deze en eerdere stellingen zichtbaar.

REACTIES

Het Venrays Museum beheert het geschied- en oudheidkundig museum 't Freulekeshuus van Venray en omgeving. In december 1981 werd het museum aan de Eindstraat 8 geopend. Vanuit dit pand verzamelt, bewaart, conserveert en restaureert Stichting Venrays Museum voorwerpen en informatie. Zij brengt die samen in een collectie die betrekking heeft op Venray.......

Lees verder