ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Spreekt lokale politiek de burgers aan ?

donderdag, 03 februari 2011 17:00 Spreekt lokale politiek de burgers aan ?

  De lokale politiek interesseert ons blijkbaar niet zoveel.

 

Terwijl u dit leest is het resultaat van de verkiezing voor de Provinciale Staten bekend.

Omdat Provinciale Staten nogal ver van ons Venrays bed is, was de stelling waarop men gedurende de maand februari kon reageren : “ lokale politiek interesseert mij niet.”

De website Burgers van Venray wilde de mening van de Venrayse bevolking peilen over de interesse in politiek in het algemeen en die in Venray in het bijzonder.

Als we naar het aantal personen kijken dat gereageerd heeft, moeten we helaas constateren dat de plaatselijke politiek blijkbaar door niet veel inwoners als interessant wordt beoordeeld. Circa de helft van de personen die de website hebben bezocht, hebben daarop daadwerkelijk hun keuze gemaakt. De overige bezoekers van de site vonden het aangeven van hun keuze eens/oneens  al teveel moeite..

De eerste conclusie zou kunnen zijn dat inderdaad niet veel inwoners van de gemeente Venray een oordeel heeft over de lokale politiek.

Bij de eerdere enquetes was de deelname m.b.t. het aantal stemmers beduidend hoger. Bovendien blijkt dat 75 % van de respondenten die het oneens zijn met de stelling, en dus van mening zijn dat de lokale politiek hen wel interesseert, vrijwel allemaal hun mening hebben gemotiveerd.

In dat verband is het opvallend dat vrijwel niemand van de 25 % personen die aangaven dat de lokale politiek hen niet interesseert, heeft willen aangeven wat daarvan de reden is.

Betekent dit dat de lokale politiek niet “leeft” in Venray ? Dat het niemand echt boeit? Heeft men blindelings vertrouwen in de gekozen leden van de gemeenteraad ?

Is de kwaliteit van de ambtenaren zo hoog dat controle daarop niet nodig is ?

Allemaal vragen waarop de website Burgers van Venray  - gelet op de geringe respons -  u geen duidelijk antwoord kan geven.

Om die reden doen de initiatiefnemers van deze onafhankelijke website een dringend beroep op alle inwoners van Venray om aan te geven wat men vindt van de elke maand wisselende stelling op de website : www.burgersvanvenray.nl

We raden u aan om de reacties op deze en eerdere stellingen op uw gemak nog eens na te lezen op de website onder het hoofdstuk “archief”.

 

   

REACTIES

Volgende maand mogen we weer gaan stemmen, nu voor de Provinciale Staten.

De plaatselijke politieke partijen doen elke vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing hun uiterste best om de gunst van de Venrayse kiezer voor zich te winnen. Bij die verkiezingen worden omvangrijke......

Lees verder