ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Heeft de schouwburg in Venray bestaansrecht ?

donderdag, 06 januari 2011 16:00 Heeft de schouwburg in Venray bestaansrecht ?

   

De schouwburg in Venray is noodzakelijk .

 

De stelling van de maand Januari over de vraag of  in Venray de schouwburg  bestaansrecht heeft, is door een zeer grote groep stemmers  bevestigend beantwoord.

Maar liefst 86 % van de uitgebrachte stemmen is van mening dat de schouwburg in Venray in een duidelijke behoefte voorziet. De motieven waarom men dat vindt lopen nogal uiteen .

Sommigen vinden het zo vanzelfsprekend dat zelfs de vraag niet eens had mogen worden gesteld. De meeste meningen komen erop neer dat de schouwburg het middelpunt is van cultureel Venray en een podium biedt voor professionele en amateurvoorstellingen.

Opvallend is ook dat geen van de reacties melding maakt van de nogal forse subsidie die jaarlijks door de gemeente aan de schouwburg wordt gegeven.  Blijkbaar vindt men dat gemeenschapsgeld hier terecht aan de gemeenschap ter beschikking wordt gesteld.

In tegenstelling tot het resultaat bij eerdere  stellingen, valt bij de stelling over de schouwburg iets merkwaardigs op. Naast het uitbrengen van de stem of men het eens dan wel oneens is met de stelling , heeft iedereen een mogelijkheid om zijn of haar mening op de website aan te geven.

Dat kan ook anoniem.  Voor het eerst blijkt nu dat iedereen die een mening op de website heeft geplaatst, het eens is met de geponeerde stelling : Venray kan niet zonder schouwburg.  Uit de groep van maar liefst 14 % van de uitgebrachte  stemmen die het dus oneens is met de stelling, heeft niemand een motivatie geplaatst waarom men er zo over denkt.  Dat zou kunnen betekenen dat men eigenlijk geen reden kan bedenken waarom er in Venray geen schouwburg hoeft te zijn. Het kan ook zo zijn dat die groep stemmers nog nooit de schouwburg heeft bezocht, zelfs niet voor het bijwonen van voorstellingen van plaatselijke verenigingen.  Hoe dan ook, de overgrote meerderheid is van mening  dat de schouwburg in een stad als Venray onontbeerlijk is. De burgers van Venray laten daarover geen misverstand bestaan. Alle reacties op deze en eerdere stellingen zijn op de website :www.burgersvanvenral.nl nog op te roepen. Men kan dan op de site onder het icoontje “archief” alles nog eens tot in detail nalezen.

 

 

REACTIES

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig dat het gebruik van deze gemeenschapsvoorziening door de inwoners van Venray wordt beoordeeld in relatie tot de subsidiëring ervan met gemeenschapsgeld.

Voor het gebruik van de schouwburg moet allereerst onderscheid worden gemaakt in het bezoeken van professionele voorstellingen in het......

Lees verder