ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zijn er openbare toiletten in Venray nodig?

donderdag, 02 december 2010 16:40 Zijn er openbare toiletten in Venray nodig?

Burgers wensen een openbaar toilet

Maar liefst 75% van de burgers van Venray die meededen aan de poll van december met als stelling “Een openbaar toilet in Venray is niet nodig”, was het daar niet mee eens. Schijnbaar is er in Venray dus een grote behoefte aan een dergelijke toiletvoorziening.

Iedereen kon de afgelopen maand over zo’n openbaar toilet een mening geven. 25% Van de reacties was het eens met die stelling. Het merendeel van degenen die hun mening hierover gaven, dus maar liefst 75%, vindt echter dat er in het opgewaardeerde centrum van Venray best een openbaar toilet zou mogen komen. Vooral de ouderen vinden zo’n voorziening noodzakelijk.

Het blijkt dat vrijwel iedereen, zowel de vóór- als de tegenstanders het belangrijk vindt dat zo’n toilet goed wordt schoongehouden. Men is best bereid daar dan voor te betalen. Sommigen verwijzen naar de mogelijkheid van een zelfreinigend toilet, dat na elk gebruik automatisch wordt gereinigd.

De meningen over het gebruiken van een toilet in winkels lopen nogal uiteen. De meeste mensen weten niet of men in winkels naar het toilet kan of mag. Een restaurant binnengaan  om een consumptie te gebruiken om zo van het toilet gebruik te mogen maken vinden sommigen een te hoge drempel. Opvallend is dat slechts een enkeling ervan op de hoogte is dat men bij Hema tegen betaling naar de wc kan gaan. Dat ook het toilet in de schouwburg en bij het kantoor van de parkeerwachters boven de parkeergarage gebruikt mag worden gebruikt, is blijkbaar geheel onbekend. Niemand maakt daarvan melding in de reacties op de website. “Burgers van Venray” is benieuwd of er door het winkelend publiek überhaupt wel gebruik wordt gemaakt van de daar aanwezige voorzieningen. 

De verantwoordelijke wethouder, Ike Busser, heeft de initiatiefnemers van de website laten weten dat hij zeer geïnteresseerd is in de mening van het winkelend publiek in Venray.

Hij heeft toegezegd de reacties op de website nauwlettend te zullen beoordelen.

De initiatiefnemers van de site zijn naast zijn mening hierover, ook zeer benieuwd naar wat de plaatselijke politieke partijen met deze informatie gaat doen.

 

REACTIES

Nu het centrum van Venray op de schop is genomen, wordt het resultaat ervan door iedereen gewaardeerd. Iets waar Venray terecht trots op kan zijn. Je kunt het overigens nooit iedereen volledig naar de zin maken. De meningen over de poortwachters lopen nogal uiteen, terwijl we aan het fietsverbod in de Schoolstraat blijkbaar nog moeten wennen. Een......

Lees verder