ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ophalen groenafval in Venray

woensdag, 01 september 2010 18:00 Ophalen groenafval in Venray

 In de maand september hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening gegeven over het tuinafval en de bladkorven. Een overgrote meerderheid van maar liefst 95 % van de reacties op de website burgers van venray.nl vindt dat de gemeente bladkorven zou moeten plaatsen. In die bladkorven zou dan ook tuinafval mogen worden gestort.

Het verwijzen naar de bladkorven zoals die in de gemeente Horst gedurende het hele jaar staan is door een groot aantal personen genoemd. Daarnaast werden ook veel eigen ervaringen gedeeld: de groene containers voor het GFT afval zouden dan kunnen verdwijnen omdat groente- en fruit-afval in de grijze containers kan; Sinds het plastic verpakkingsmateriaal gratis wordt opgehaald, blijkt de hoeveelheid afval in de grijze containers immers in omvang af te nemen. Ook het feit dat tuinafval soms illegaal wordt gedumpt, omdat men niet alle blad- en tuinafval eens per 14 dagen in de groene containers kwijt kan, kan volgens een aantal mensen worden voorkómen.

Het is volgens de stuurgroep burgers van Venray zeker aan te bevelen dat de beleidsbepalers in het gemeentehuis, maar ook de leden van de gemeenteraad die reacties van de burgers eens zouden moeten gaan lezen, omdat het afvoeren van blad- en tuinafval blijkbaar bij veel mensen vragen oproept.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente dit jaar opnieuw geen bladkorven zal plaatsen. Men wil de proef van vorig najaar, waarbij men het tuinafval gratis kon aanbieden bij het milieustation, opnieuw uitvoeren. Blijkbaar is men toen vergeten te registreren hoeveel tuinafval in dat najaar is aangeboden. “Hopelijk bestaat nu de gelegenheid om alle plussen en minnen op een rijtje te zetten, zodat ruim vóór het najaar van 2011 een structurele oplossing in het vooruitzicht kan worden gesteld”, aldus Wil Mutsaers namens de stuurgroep.

Burgers van Venray wacht belangstellend de ontwikkelingen af.

REACTIES

In het verleden plaatste de gemeente Venray in de herfst bladkorven, verspreid over de hele gemeente.

De bedoeling daarvan was  dat omwonenden in een bomenrijke omgeving  het bladafval in die korven zouden moeten verzamelen. Er bleek echter dat een aantal personen, naast het bladafval van bomen uit eigen tuin, ook snoeiafval uit......

Lees verder